Domov > 

Razvoj poslovnega načrta

Razvoj poslovnega načrta

Poslovni načrt je zemljevid poti, kamor želimo peljati poslovno idejo, ekipo ter podjetje v prihodnosti. Gre za planiranje izvedbe poslovne ideje iz vseh perspektiv: razvojne, prodajne, marketinške, kadrovske, finančne; združene v enotnem dokumentu, ki povzema 3-5 letno strategijo. Prvotno je namenjen lastnikom poslovne ideje kot kompas, ki jim kaže smer. Hkrati je pomemben dokument za partnerje, sodelavce ter potencialne investitorje v poslovno idejo, vse od bank do podjetij tveganega kapitala in državnih inštitucij, ki podpirajo podjetništvo.   

Pri razvoju poslovnih načrtov za stranke pokrijemo naslednja področja:

Analiza trga, kupcev in konkurence

Analiza trga, kupcev in konkurence predstavlja osnovo pri razvoju vsakega poslovnega načrta. Brez tega ni poslovnega načrta. Pomaga nam razumeti širšo sliko na tržišču, prihajajoče trende, stanje konkurence ter potencialne tržne niše in priložnosti. Pri tem se poslužujemo preverjenih metodologij, ko to PESTLE, SWOT, 5P's kot tudi metod zbiranja podatkov iz primarnih virov. Brez strank ni posla, zato je pomembno razumeti kdo so potencialni kupci vašega izdelka ali storitve. S tem ko razumemo tržišče postavimo temelj za razvoj in optimizacijo poslovne ideje, modela ter strategijo trženja.

Optimizacija poslovne ideje in modela

Pri optimizaciji poslovne ideje gre za umeščanje prvotne poslovne ideje v kontekst pridobljen preko analize trga in konkurence. Pri tem se idejo nadgradi oz. dodela do te mere, da rešuje odkrito potrebo trga in naslavlja priložnost, ki se pojavlja na trgu.

Razvoj konkurenčne prednosti

Konkurenčna prednost je nekaj, v čemer ste boljši od vseh ostalih na tržišču. Bolj specifična kot je konkurenčna prednost, bolj prepoznavni ste lahko med vašimi potencialnimi kupci. Pri formiranju le te izviramo iz treh smeri konkurenčne prednosti: stroškovni, specializaciji ali diferenciaciji.

Strategija trženja

Lahko imate najboljši produkt na svetu pa kupci ne vedo zanj, ker nimate primerne strategije trženja in prodaje. Pri strategiji trženja izhajamo iz analize trga, konkurence ter razumevanja nakupnega procesa kupcev in v tem okolju gradimo komunikacijsko platformo na osnovi vaše konkurenčne prednosti.

Opredelitev ključnih kazalnikov

Kako veste, da ste uspešni pri implementaciji poslovne ideje?
Pomembno je delati prave korake, ki nas pripeljejo do uspeha. Ko enkrat razumemo kateri to so, jih lahko bolje definiramo in ovrednotimo – takrat govorimo o ključnih kazalnikih (KPI-jih) kot merilu uspešnosti izvedbe poslovnega načrta. Z uporabo KPI-jev si zagotovimo semafor uspešnosti izvedbe poslovnega plana.

Finančni plan

Finančni plan je dokument, brez katerega je vaš poslovni načrt hobi program. Opredeljuje kako boste s poslovno idejo zaslužili in kako financirali razvoj vaše ideje. Je dokument, ki finančno ovrednoti vrednost vaše ideje. Je pogoj, da se lahko o vaši poslovni ideji pogovarjate z investitorji ali kandidirate na razpise za nepovratna sredstva.

Nepovratna sredstva

Da se vaš poslovni načrt čim hitreje premakne v realizacijo je potreben vaš čas, velikokrat pa tudi sredstva. Pomagamo vam pridobiti nepovratna sredstva za razvoj vaše inovativne ideje s katerimi lahko razvijete MVP (minimum viable product) in inovativni produkt ali storitev lansirate na tržišče.

Preveri stanje v vaši organizaciji

Reference

Komu smo že pomagali rasti?

Kontakt

Vas zanima več? Stopite v stik z nami.
JK Consulting, poslovno svetovanje, Jan Kajba s.p. 
Ob Koprivnici 38
3000 Celje 

Davčna številka: SI 72678429
Matična Številka: 8350132000
+386 41 647 167
© Vse pravice pridržane 2020 JKCONSULTING.si
Izdelava spletne strani MEDIALE.si